Chức năng dành cho bộ phận quản lý khách sạn

Thông qua tài khoản của mình, người dùng thuộc bộ phận quản lý, quản trị khách sạn có thể :

– Phân quyền cho các tài khoản người dùng khác
– Cấu hình những thông tin quan trọng trong hệ thống
– Khai thác hệ thống báo cáo
– Quản lý, theo dõi thông tin chung của khách sạn như sơ đồ phòng, biểu đồ phòng, khả năng cung ứng phòng.

1. Phân quyền tài khoản người dùng : phân quyền người dùng được phép hay không được phép sử dụng một hay nhiều chức năng trong phần mềm ; phân quyền người dùng được phép hay không được phép xem một hay nhiều báo cáo trong phần mềm (chi tiết)
2. Cấu hình chính sách giá : giá bán phòng (giá niêm yết) ; giá dịch vụ : minibar – giặt là, giá bán phòng theo giờ, chính sách giá phòng khi khách hàng checkin sớm hay checkout muộn, …
3. Khai thác hệ thống báo cáo : xem toàn bộ báo cáo trong phần mềm (chi tiết)
4. Quản lý, theo dõi thông tin chung của khách sạn

phần mềm quản lý khách sạn STAR
phần mềm quản lý khách sạn STAR
phần mềm quản lý khách sạn STAR

Liên kết :
Giải pháp tổng thể quản lý khách sạn – nhà hàng MEMO