Chức năng dành cho bộ phận buồng phòng khách sạn

Với nhiều khách sạn vừa – nhỏ thì bộ phận buồng phòng là bộ phận ít sử dụng phần mềm nhất.
Công việc hàng ngày là dọn phòng, kiểm tra minibar, giặt là khách hàng đã sử dụng, nếu không có phần mềm, nhân viên bộ phận buồng phòng thường lựa chọn cách thông báo trực tiếp hoặc điện thoại nội bộ, điện thoại đàm trực tiếp cho nhân viên lễ tân.

Nếu có phần mềm, nhân viên bộ phận buồng phòng có thể sử dụng các chức năng trong nhóm chức năng “BUỒNG PHÒNG – KỸ THUẬT

Trong đó :
1. Cập nhật trạng thái phòng :
– Hỗ trợ nhân viên bộ phận buồng phòng cập nhật lại trạng thái phòng sau khi dọn sạch bằng cách nhấn nút “Cập nhật” trước số phòng tương ứng
– Nhập minibar, giặt là khách sử dụng bằng cách nhấn nút “Minibar, LD” của phòng tương ứng
– Chuyển phòng sang trạng thái không sử dụng (sửa chữa) bằng cách nhấn nút “>> OOO” của phòng tương ứng (phòng hiện không có khách)

2. Quản lý kho minibar : tạo phiếu nhập kho minibar, xuất kho minibar, quản lý tồn kho minibar
3. Yêu cầu sửa chữa : nhập yêu cầu sửa chữa của khách phòng (nếu có). Yêu cầu này sẽ được chuyển đến bộ phận kỹ thuật để xử lý
4. Quản lý đồ thất lạc của khách : nhập đồ thất lạc của khách và chuyển lễ tân

Liên kết :
Giải pháp tổng thể quản lý khách sạn – nhà hàng MEMO