Thay đổi bảng giá minibar, giặt là khách sạn

Minibar khách sạn có thể bao gồm nhiều mặt hàng. Trong quá trình hoạt động của khách sạn, theo yêu cầu quản lý cụ thể giá bán minibar của 1 mặt hàng hoặc nhiều mặt hàng có thể sẽ cần phải thay đổi.

Cách thực hiện : nhấn nút “Bảng giá minibar” trong phần “Cấu hình hệ thống

Lưu ý : nếu người dùng không được phân quyền chức năng này, nút nhấn trên sẽ bị mờ và không nhấn vào để thao tác được.
Nhấn nút “Sửa” tại dòng tương ứng với mặt hàng minibar cần thay đổi giá bán

Thông tin giá bán hiện tại sẽ hiển thị trong các hộp nhập tương ứng

Điều chỉnh giá bán tương ứng, nhấn nút “Cập nhật” để hoàn tất.
Lưu ý 1 : trường hợp điều chỉnh bảng giá giặt là, người dùng có thể nhấn nút “Bảng giá giặt là” trong phần “Cấu hình hệ thống”

Lưu ý 2 : trường hợp điều chỉnh bảng giá các dịch vụ khác không phải là minibar-giặt là (ví dụ : xe đưa đón, vé bể bơi, …), người dùng có thể nhấn nút “Bảng giá dịch vụ khác” trong phần “Cấu hình hệ thống”

Liên kết :
Giải pháp tổng thể quản lý khách sạn – nhà hàng MEMO