KHÁCH HÀNG

crystal hotel ha noi

Hàng Thùng, Hà Nội

Boxhotel

Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lavender Hotel

Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

HaNoi Focus 1

Tô Tịch, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Eden Hotel

Mỹ Đình, Hà Nội

Momento

Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hanoi majestic hotel

Hàng Bông, Hà Nội

Dao Lodge

Quản Bạ, Hà Giang

VHostel 1

Ngõ Gạch, Hà Nội

hanoi focus 2

Lò Sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Basao Hotel

Trung Kính, Hà Nội

VHostel 2

Nguyễn Siêu, Hà Nội