Điều chỉnh giá phòng trong phần mềm khách sạn STAR

Một khách sạn có thể bao gồm nhiều loại phòng với giá bán phòng (niêm yết) tương ứng. Giá phòng khách sạn có thể chi tiết theo số lượng người lớn, trẻ em.

Ví dụ : giá phòng dành cho 1 người lớn khác với giá phòng dành cho 2 người lớn …
Trong quá trình hoạt động của khách sạn, theo yêu cầu quản lý cụ thể giá bán phòng niêm yết có thể sẽ cần phải thay đổi.
Cách thực hiện : nhấn nút “Giá phòng” trong phần “Cấu hình hệ thống

Lưu ý : nếu người dùng không được phân quyền chức năng này, nút nhấn trên sẽ bị mờ và không nhấn vào để thao tác được.
Nhấn nút “Sửa” tại dòng tương ứng với loại phòng cần đổi giá niêm yết.

Thông tin giá phòng niêm yết sẽ hiển thị trong các hộp nhập tương ứng

Điều chỉnh giá niêm yết, nhấn nút “Cập nhật” để hoàn tất.
Lưu ý : trường hợp khách sạn có thêm loại phòng mới, người dùng cũng có thể thông qua chức năng này để cấu hình giá bán phòng (giá niêm yết) tương ứng.

Liên kết :
Giải pháp tổng thể quản lý khách sạn – nhà hàng MEMO