Chức năng dành cho bộ phận kế toán khách sạn

Nếu bộ phận lễ tân khách sạn là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với khách hàng ; bộ phận kinh doanh là bộ phận tiếp nhận và xử lý phần lớn yêu cầu đặt phòng của khách hàng thì bộ phận kế toán là bộ phận kiểm tra – đối chiếu các phát sinh doanh thu – thanh toán của khách sạn cũng như thu hồi các khoản công nợ của khách hàng

Một số chức năng bộ phận kế toán thường dùng :

1. Kiểm tra tài khoản của khách phòng : khách đang lưu trú trong khách sạn có khoảng thời gian lưu trú dài – ngắn và số tiền công nợ nhiều – ít khác nhau. Chức năng này sẽ hỗ trợ người dùng kiểm tra số dư công nợ tính đến thời điểm hiện tại của khách đang lưu trú; thông qua đó để có kế hoạch thu trước một phần tiền đối với những khách đã phát sinh công nợ phải thu lớn .
2. Thanh toán công nợ : khi trả phòng khách hàng có thể thanh toán bằng nhiều hình thức khác nhau trong đó có hình thức “công nợ”. Giao dịch công nợ được phát sinh sẽ được chuyển sang chức năng này để bộ phận kế toán để theo dõi và thu hồi công nợ.
3. Tra cứu giao dịch : tìm kiếm giao dịch phát sinh theo điều kiện tra cứu
4. Quản lý kho minibar : quản lý phiếu nhập, xuất kho minibar. Quản lý tồn kho minibar.
5. Khai thác hệ thống báo cáo : chi tiết

Liên kết :
Giải pháp tổng thể quản lý khách sạn – nhà hàng MEMO