Chức năng dành cho bộ phận lễ tân khách sạn

Bộ phận lễ tân khách sạn là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với khách hàng từ lúc khách đến nhận phòng đến khi khách trả phòng.

Do đó, bộ phận lễ tân là bộ phận sử dụng phần mềm nhiều nhất và các chức năng dành cho bộ phận lễ tân cũng là nhiều nhất

Một số chức năng chính bộ phận lễ tân thường sử dụng :

1. Quản lý khách lẻ : khách đặt/thuê 1 phòng

phần mềm quản lý khách sạn STAR
2. Quản lý đoàn : đặt/thuê nhiều phòng

phần mềm quản lý khách sạn STAR
3. Khách lịch sử : khi khách trả phòng, phần mềm sẽ lưu hồ sơ của khách vào thông tin lịch sử. Do đó, nếu khách hàng này quay lại người dùng có thể dễ dàng khai thác lại thông tin cá nhân sẵn có của khách hàng mà không phải nhập lại từ đầu
4. Đóng ngày : cảnh báo công việc chưa được thực hiện trong ngày, tự động chuyển tiền phòng vào tài khoản của các khách phòng đang lưu trú, chốt doanh thu ngày

5. Khả năng cung ứng phòng : kiểm tra khả năng cung ứng từng loại phòng theo thời gian, số lượng phòng còn trống, đã bị chiếm dụng, … chi tiết cho từng ngày

phần mềm quản lý khách sạn STAR
6. Biểu đồ phòng : quản lý, theo dõi thông tin khách hàng dưới dạng biểu đồ trong đó mỗi ô tương ứng với một phòng và trong một ngày xác định. Dựa vào màu sắc và thông tin trong ô, có thể biết được phòng được chọn trong một ngày xác định đã có khách đặt hay chưa

phần mềm quản lý khách sạn STAR
7. Sơ đồ phòng : quản lý phòng thời điểm hiện tại dưới dạng ô. Mỗi ô tương ứng là một phòng. Dựa vào màu sắc và thông tin trong ô, có thể biết được phòng tại thời điểm hiện tại đã có khách đặt hay chưa

phần mềm quản lý khách sạn STAR
8. Thống kê số suất ăn sáng : kiểm tra số suất ăn sáng trong ngày hôm sau

9. Khai thác hệ thống báo cáo : chi tiết

Liên kết :
Giải pháp tổng thể quản lý khách sạn – nhà hàng MEMO