Phần mềm quản lý căn hộ online STAR

A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GIẢI PHÁP TỔNG THỂ

1. Giao diện phần mềm :

  • Ngôn ngữ hiển thị Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh.
  • Các chức năng nghiệp vụ, hệ thống báo cáo được phân nhóm dựa trên các tiêu chí quản lý.
  • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

2. Bảo mật và phân quyền :

  • Bảo mật tài khoản đăng nhập của người sử dụng.
  • Người sử dụng được phân quyền chi tiết đến từng chức năng, từng báo cáo trong phần mềm.
  • Thao tác của người sử dụng được nhận trong lịch sử hoạt động (log) của phần mềm.

3. Nền tảng, công nghệ :

  • Phần mềm quản lý căn hộ dịch vụ online STAR được lập trình dựa trên các nền tảng công nghệ mới nhất của Microsoft, hoạt động trên mọi hệ điều hành, mọi trình duyệt, trên tất cả các loại máy tính để bàn (PC), máy tính xách tay (laptop), máy tính bảng (tablet), điện thoại thông minh (smartphone).

4. Báo cáo thống kê :

  • Các báo cáo được phân nhóm theo nhóm người dùng, được thống kê dựa trên nhiều tiêu chí, dễ dàng xuất sang định dạng khác như Excel, Pdf, Word,…
B. VIDEO GIỚI THIỆU PHẦN MỀM