Chức năng dành cho bộ phận kinh doanh khách sạn

Bộ phận kinh doanh khách sạn là bộ phận tiếp nhận phần lớn yêu cầu đặt phòng và là bộ phận có vai trò quyết định đến doanh thu của khách sạn

Một số chức năng chính bộ phận kinh doanh thường sử dụng :

1. Quản lý khách lẻ : khách đặt/thuê 1 phòng

phần mềm quản lý khách sạn STAR
2. Quản lý đoàn : đặt/thuê nhiều phòng

phần mềm quản lý khách sạn STAR
3. Khách lịch sử : khi khách trả phòng, phần mềm sẽ lưu hồ sơ của khách vào thông tin lịch sử. Do đó, nếu khách hàng này quay lại người dùng có thể dễ dàng khai thác lại thông tin cá nhân sẵn có của khách hàng mà không phải nhập lại từ đầu

4. Khả năng cung ứng phòng : kiểm tra khả năng cung ứng từng loại phòng theo thời gian, số lượng phòng còn trống, đã bị chiếm dụng, … chi tiết cho từng ngày

phần mềm quản lý khách sạn STAR
5. Biểu đồ phòng : quản lý, theo dõi thông tin khách hàng dưới dạng biểu đồ trong đó mỗi ô tương ứng với một phòng và trong một ngày xác định. Dựa vào màu sắc và thông tin trong ô, có thể biết được phòng được chọn trong một ngày xác định đã có khách đặt hay chưa

phần mềm quản lý khách sạn STAR
6. Sơ đồ phòng : quản lý phòng thời điểm hiện tại dưới dạng ô. Mỗi ô tương ứng là một phòng. Dựa vào màu sắc và thông tin trong ô, có thể biết được phòng tại thời điểm hiện tại đã có khách đặt hay chưa

phần mềm quản lý khách sạn STAR

7. Khai thác hệ thống báo cáo : chi tiết

Liên kết :
Giải pháp tổng thể quản lý khách sạn – nhà hàng MEMO