Thế nào là phần mềm quản lý khách sạn online?

Câu hỏi: Phần mềm quản quản lý khách sạn online là gì? Hiện tại trên thị trường có những phần mềm khách sạn online nào?

Trả lời:

  1. Phần mềm quản lý khách sạn online: là phần mềm chủ yếu được xây dựng trên nên tảng web, thiết kế dựa trên công nghệ điện toán đám mây (cloud computing), phần mềm sử dụng trên website của nhà cung cấp phần mềm, dữ liệu được lưu tại máy chủ của nhà cung cấp.
  2. Các phần mềm online trên thị trường: Phần mềm quản lý khách sạn online STAR, skyhotel, tcsoft, sophia, vihotel, fotel.

By: starvietnam.net
Phần mềm quản lý khách sạn online Star